Hushållsnära tjänster

Tiden eller orken räcker inte alltid till. Vi kan hjälpa dig med städning veckovis, flyttstädning, hjälp att stryka eller kanske bara storstädning någon gång per år.

Det är du som kund som har idéerna och vi som har lösningen.
Tillsammans kommer vi överens om vad som passar just dig.

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats:

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång. Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor. Se tabell här.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas

Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion genom fakturamodellen. Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete och ROT-arbete (ROT = reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad).

Detta kan du få skattereduktion för:

  • städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
  • gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
  • barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden samt lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
  • annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för eller haft förmån av hushållsarbete som utförts i en förälders bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion